Toepassingsgebieden van sluizen

Draaisluizen worden in verschillende industrieën gebruikt:

  • Bouwstoffen
  • Voedingsindustrie
  • Veevoeder industrie
  • Kunststof industrie
  • Glas industrie
  • Hout industrie
  • Recycling
  • Mineralen industrie
  • Slib industrie
  • Chemische sector