Werking van een sluis

Werking en toepassingen

Wat doet een sluis?

Een sluis wordt gebruikt voor 2 algemene toepassingen/ functies, namelijk het afdichten (pneumatisch transport) of debiteren van hoeveelheden.

1. Pneumatisch transport

Tijdens het productieproces transporteert men bulk op verschillende manieren:

 • Transportbanden
 • Kettingtransport
 • Transportschroeven
 • Elevatoren
 • Lucht transport of pneumatisch transport

Bij pneumatisch transport wordt gebruik gemaakt van perslucht. Om te verhinderen dat luchtdruk in een silo terechtkomt, wordt een sluis tussen de drukleiding en de silo geplaatst (zie afbeelding 1). Op deze manier brengt de sluis bulk in de luchtdrukleiding zonder luchtdruk in de silo te brengen.
Luchttoestand kent 3 variabelen: temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid. Bij pneumatisch transport is enkel de luchtdruk van toepassing, maar dit sluit niet uit dat sommige sluizen worden gebruikt voor verschil in luchtvochtigheid en temperatuur.

2. Debiteren

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van perslucht en dus geen pneumatisch transport, wordt een silo onderaan voorzien van een afsluitklep. Bij het losweg storten van de bulk is er geen controle over het gestorte debiet. Om die controle te verkrijgen, kan met een sluis installeren die dan een vaste volumetrische verplaatsing per toer heeft.

Voorbeelden van producten waarbij een sluis wordt toegepast in het productieproces:

 • Houtstof
 • Veevoeding
 • Meel
 • Huisdiervoeding
 • Visvoeding
 • Graan
 • Rijst
 • Soja
 • Premixen
 • Pellets
 • Houtafval
 • Aarde
 • Melasse
 • Cement
 • Krijt
 • Zout
 • Zand

Voorbeelden van verschillende industrieën waar draaisluizen frequent gebruikt worden:

 • Bouwstoffen
 • Voedingsindustrie
 • Veevoeder industrie
 • Kunststof industrie
 • Glas industrie
 • Hout industrie
 • Recycling
 • Mineralen industrie
 • Slib industrie
 • Chemische sector
Simpele voorstelling van de werking van een sluis