Doseer sluizen Arova

Dooseer sluizen worden ingezet om de vrije val een product te breken

Deze sluizen worden niet ingezet als lucht afscheiding tussen boven en onderkamer

Deze sluizen worden bij voorkeur over gedimensioneerd waardoor geen volledige vulling van de kamers bekomen wordt

Dooseer sluizen zijn vooral stevig uitgevoerd om de val van het product goed te weerstaan