Debiteer sluizen Arova

Debiteersluizen worden ingezet om een constante regelbare aanvoer van product te voorzien.

Debiteersluizen worden aangestuurd op basis van hun toerental en/of worden gebruikt in combinatie met weegtoestellen.

Bij debiteersluizen is het van belang dat de grondstof geen vrije doorgang heeft. Het lucht dicht afscheiden van boven- en onderkamer is van ondergeschikt belang.

Bij voorkeur wordt gewerkt met een 100% rotorvulling om een constant debiet per toer te kunnen bekomen.